Ali ste vedeli?
Astma je postala najpogostejša kronična bolezen pri otrocih in je najpogostejši vzrok hospitalizacije otrok do 15. leta starosti (Asher MI et al., 2006). V letih 1999-2004 je bilo število otrok, obolelih za astmo v posameznih državah Evrope, od manj kot 5 % do več kot 20 %. Ker je vedno več ljudi občutljivih na alergene, lahko v prihodnosti pri Evropejcih pričakujemo še več alergij (Asthma, 2006). Zadnje študije potrjujejo povezavo med onesnaženostjo zraka zaradi delcev PM10 ter razvojem astme pri otrocih (McConnell et al., 2006).

Kazalci okolja v Sloveniji

Kazalci okolja na podlagi grafov, kart in komentarjev kažejo smer razvoja okolja v Sloveniji. So eden od štirih stebrov poročanja o okolju in jih pripravljamo skladno s 106. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004 s spremembami). Spletišče omogoča dostop do preko 180 kazalcev okolja, temelječih na številčnih podatkih, ki kažejo stanje, lastnosti ali razvoj kakšnega pojava. Pridobimo jih s povezovanjem podatkov in opažanj, kakor to prikazuje piramida informacij (slika 1). Več

Slika 1: Piramida informacij
Vir: EIONET-SI, 2007